Innovasjon gjort rett.

Med farten og lidenskapen til en startup hjelper vi store virksomheter med å realisere sine innovasjonsambisjoner – ved å teste hypoteser, validere idéer og utvikle nye produkter og tjenester raskt.

Pil

Braver er et fullstack innovasjonsbyrå bestående av gründere, forretningsutviklere, teknologer, designere og strategiske rådgivere.

Vi leverer kundeinnsikt, design, prototyping, markedsvalidering og utvikling – med andre ord alt som trengs for å ta en ny idé til marked, eller videreutvikle noe som allerede finnes.
Aimée Skevik

“Å jobbe med Braver er noe helt annet enn å jobbe med andre konsulentselskaper”

– Aimée Skevik, Teknologidirektør i Norges Automobil-Forbund
Bilde av Eirik

“Når vi jobber med Braver går ting lynraskt. Hvorfor sitte og lure på noe når vi heller kan teste det?”

– Eirik Eidem, Sparebanken Vest
Harald

“Braver er oppdatert på de nyeste rammeverkene og metodene for å forstre kreativitet, endring og innovasjon, og de evner å skape engasjerende arbeidsprosesser som gir resultater”

– Harald Engesæth, AFF Solstrand Accelerate
Matt Duke

“Their major contribution to our organization has been the speed and energy they bring to projects, accelerating our strategy process, and without a doubt improving the quality of the outcome”

– Matthew Duke, CEO Grieg Maritime Group
Pil
Pil

Våre tjenester

Braver hjelper store selskaper med å realisere innovasjonsprosjekter – hele veien fra innsikt til inntekt.
Les mer om tjenestene våre her.

Strategisk rådgivning

Vi hjelper til med å sette strategisk retning for innovasjonsarbeidet i din virksomhet, samt besvare viktige spørsmål knyttet til organisering av innovasjon (innenfor eller utenfor kjernevirksomheten?), innovasjonskultur og -incentiver, styring av innovasjonsinitiativer, og andre klassiske problemstillinger som oppstår når et stort selskap ønsker fornye seg eller skape noe nytt.

Tidligere kunder innen dette tjenesteområdet inkluderer Grieg Maritime/Grieg Edge, Norges Automobil-Forbund, Redningsselskapet med flere.

Prototyping og validering av forretningsidéer

Vi hjelper til med å finne ut om en forretningsidé har potensiale eller ikke, ved å teste den i markedet så raskt som mulig.

Her jobber vi systematisk med å syreteste antagelser og hypoteser, slik at risikoen i caset faller dramatisk før man trenger å fatte en stor investeringsbeslutning. Måten vi gjør det på, er ved å lage rimelige "MVPer"/prototyper, og så bruke prototypene til å teste kunders kjøpsinteresse så tidlig som mulig.

Utvikling av nye produkter og tjenester

Vi har spesialisert oss på å utvikle digitale produkter og tjenester ved bruk av lavkodeverktøy som Appfarm, Bubble.io, Webflow og lignende.

Disse verktøyene gjør det mulig å utvikle fullt fungerende apper og digitale tjenester uten å programmere alt fra scratch. Dermed kan vi komme mye raskere og rimeligere til mål enn ved tradisjonell programmering, og vi kan gjøre mange flere iterasjoner underveis for å sikre at sluttproduktet blir noe som kundene faktisk vil ha.

Innovasjonskurs

Vi lærer opp ledergrupper og ansatte i de ferdighetene, mindsettet, og metodikken som trengs for å lykkes med innovasjon.

Kurs i strategisk innovasjon: her lærer deltakerne mentalmodeller, prinsipper og måter å tenke på innovasjonsarbeidet på. Målet er å gjøre dem flinkere til å identifisere innovasjonsmuligheter, samt tilrettelegge for at mulighetene utforskes og enten forkastes eller realiseres. Dette leveres typisk til ledergrupper, styrer eller mellomledere.

• Kurs i operasjonell innovasjon: her lærer deltakere å innovere selv, ved å gjøre det om og om igjen. Vi intervjuer kunder, lager prototyper, tester idéer i markedet, kjører piloter på nye tjenester og produkter, og så videre. Målet er å gjøre deltakerne i stand til å drive innovasjon "bottom-up" internt i selskapet, ved å bruke verktøyene og metodene de trener på i løpet av innovasjonsprogrammet.

Våre innovasjonsprogrammer har tidligere blitt gjennomført hos blant andre Sparebanken Vest, NTB og Bayer Norge.

Foredrag

Hvis du trenger et foredrag eller webinar som både inspirerer og utfordrer publikum, har du kommet til rett sted. Som foredragsholdere legger vi vår stolthet i å presentere perspektiver som er originale og annerledes, og sikter alltid mot at tilhørerne skal gå ut av salen med både ny inspirasjon og noe nytt å tenke på.

Noen av våre foredragstitler lyder slik:
• Feiling – en 4 milliarder år lang tradisjon
• Fremtidens arbeidsliv – skummelt eller spennende?
• Startups og corporates – hva kan vi lære av hverandre?
• Kjære næringslivstopp – INGEN av de flinkeste vennene mine vil jobbe for deg. Hvorfor det?
• Intraprenørskap 101 – hvordan fostre entreprenøriell kultur og handling i store organisasjoner?

I tillegg lager vi skreddersydde foredrag når det er ønskelig. Vi har tidligere holdt foredrag for kunder som EY, Storebrand, AFF Solstrandprogrammet Accelerate, NTB, Grieg Gruppen, Sparebanken Vest, Porsgrunn Kommune, NHH-Symposiet med flere.

Pil