Corporate Venture Building

Oppstart av Grieg Edge, et nytt innovasjonsselskap i Grieg Gruppen

Strategisk rådgivning og oppstart av Grieg Gruppens nye datterselskap dedikert til innovasjon og bærekraft.

Kunde
Grieg Maritime
År
2020

Hvordan kan vi bidra til en grønnere, mer bærekraftig fremtid for maritim sektor?

I 2019 bestemte Grieg-gruppen seg for å starte et nytt datterselskap som er dedikert til å finne svar på det spørsmålet, og Braver ble invitert til å være med på å sette opp innovasjonsselskapet Grieg Edge.

Kort tid etter oppstart 1. januar 2020, slo COVID-19 til. Plutselig så verden annerledes ut, og noen av planene for Edge måtte endres og tilpasses. Edge-teamet tok det på strak arm, og etter et år med mye prøving og feiling, fikk Grieg Edge sitt første store gjennombrudd mot slutten av 2020. Da ble selskapet tildelt 46 millioner kroner fra ENOVA og Forskningsrådet for å realisere et svært ambisiøst prosjekt – sammen med Wärtsilä og andre partnere skal Grieg Edge utvikle, bygge og sjøsette MS Green Ammonia, verdens første nullutslipps tankskip.

Skipet vil gå på grønn ammoniakk, og vil også frakte grønn ammoniakk til sluttkunder langs Norgeskysten fra og med 2024. Det overordnede målet med dette prosjektet er ikke å bare bygge ett nytt skip, men å bevise at ammoniakkdrevne fartøy er teknisk mulig å realisere, og økonomisk lønnsomt å bygge og drifte, og dermed markere starten på en helt ny generasjon med nullustlippsfartøy. Håpet er at ammoniakkdrevne skip skal erstatte store deler av dagens shippingflåte globalt dersom teknologien lar seg skalere over de neste årene.

Bravers bidrag i prosjektet besto av strategisk rådgiving gjennom hele det første driftsåret. Vi avsluttet oppdraget mot slutten av 2020, og ønsket Grieg Edge alt godt videre. Takk for tilliten, og lykke til med fremtidige innovasjoner!

“Braver is a young, dynamic and enthusiastic team who are focused on delivering value. Their approach is extremely effective in asking the right questions, and helping their customers reflect on uncomfortable realities that the rapidly changing world has on established business models. Their major contribution to our organization has been the speed and energy that they bring to projects, accelerating our strategy process and without a doubt improving the quality of the outcome.”
Matthew Duke
CEO Grieg Maritime

Ønsker du å se på mulighetene for produktutvikling i din bedrift?

Book en digital prat med Christer.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503