Validering
Digital produktutvikling på lavkode

NAF Sykkel fra idé til 15.000 kunder på lavkode

Validering, utvikling og lansering av et splitter nytt NAF-medlemskap for syklister.

Kunde
NAF - Norges Automobil Forbund
År
2021-24

Norges Automobil-Forbund har vært til hjelp for norske bilister i nesten 100 år, og er et av landets sterkeste merkevarer – hele Norge kjenner til veihjelpen, veiboken i hanskerommet og verkstedene til NAF.

Men måten vi beveger oss på er i endring. Privat bilhold er ikke lenger en selvfølge, og mange nordmenn velger bilen helt bort til fordel for andre transportmidler i hverdagen. I 2017 bestemte NAF seg derfor for å endre formålsparagrafen sin, og gikk fra å være en bilistorganisasjon til å bli en trafikantorganisasjon.

For å leve opp til denne formålsendringen, ønsket NAF å tilby verdifulle tjenester til flere trafikanter enn dem som kjører bil. Det første uttaket av dette heter NAF Sykkel, og det fikk vi i Braver være med på å utvikle.

Veien fra idé til et konsept vi tror på

Høsten 2020 startet arbeidet med å forstå hva NAF Sykkel kunne bli. En forretningsutvikler fra NAF og to personer fra Braver jobbet aktivt med kundeinnsikt for å forstå hvilke behov norske syklister har, og hvordan NAF kan bidra til å gjøre sykkelhverdagen et par hakk bedre.

"Hvorfor sykler du? Hva irriterer deg ved livet som syklist? Hvor mye tid, penger og energi bruker du på sykkel i dag?"

Spørsmålene var mange, og svarene likeså. Etter noen måneder med kundeintervjuer, innsikt, hypotesetesting, mange bomturer og massevis av læring, begynte konseptet NAF Sykkel omsider å ta form. Vi så konturene av et splitter nytt NAF-medlemskap for alle som ferdes på to hjul.

Måten vi jobbet på: digitalt, distribuert og ved hjelp av lavkodeverktøy

Like etter prosjektoppstart slo COVID-19 til. Det betyr at hele NAF Sykkel praktisk talt ble utviklet digitalt og distribuert, ved hjelp av digitale whiteboards, videomøter og digitale verktøy. Heldigvis var dette en måte å jobbe på som vi var vant til fra før, og sannsynligvis førte COVID til at prosjektet ble drevet fremover med høyere heller enn lavere effektivitet enn normalt. Etter 12 måneder med jobbing på NAF Sykkel, hadde vi faktisk aldri møtt beslutningstakeren som hyret oss inn fysisk en eneste gang!

For å komme så raskt som mulig ut i markedet med et velfungerende medlemskap, valgte vi å bygge den tekniske løsningen for NAF Sykkel på Bubble.io, en såkalt “lavkodeplattform”. Bubble og lignende plattformer fungerer som legoklosser når man skal utvikle digitale produkter og tjenester. De lar deg bygge tekniske løsninger 10x raskere enn om man skulle kodet løsningen fra bunnen med tradisjonell programmering. I tidlig fase av et innovasjonsprosjekt må man spare tid og kostnader der man kan, og lavkode er helt fantastisk i så måte.


NAF Sykkel i dag: 10.000 kunder på plass

NAF Sykkel er et NAF-medlemskap for syklister i Norge. På samme måte som NAFs bilmedlemskap, inneholder sykkelmedlemskapet flere medlemsfordeler som gjør hverdagen enklere for deg som sykler. Noen av disse inkluderer et FG-godkjent sykkelregister, veihjelp for sykkel dersom uhellet er ute, tyveriforsikring og medlemsrabatter.

Medlemskapet ligger på sykkel.naf.no, hvor man kan bli kunde, samt logge inn og administrere sitt medlemskap, legge til sykler i sykkelregisteret, markere en sykkel som stjålet, overføre eierskap av sykkel, kjøpe tilleggstjenester og lignende.

I skrivende stund (januar 2023) har NAF Sykkel nådd milepælen 10.000 betalende kunder. Braver har fremdeles oppdraget med å prosjektlede, videreutvikle og ikke minst markedsføre og vokse antall medlemmer i NAF Sykkel.


Vårt bidrag: innovasjonsbistand fra A til Å

Braver har bistått med et komplett produktutviklingsteam til NAF Sykkel, som har jobbet tett sammen med NAFs interne forretningsutvikler fra dag én. Det betyr at vi har bidratt med innsikt, strategi, konseptutvikling, forretningsmodellering, prototyping, design, programmering og teknisk produktutvikling, kundeservice, markedsføring og salg.

Dette oppdraget er et kroneksempel på vår foretrukne måte å jobbe på. Vi har i praksis behandlet NAF Sykkel som om det var vårt eget startup-selskap, og kunnet ta resultatansvar og eierskap til alle deler av prosjektet siden første stund. 

Ved å plassere NAF Sykkel utenfor organisasjonens kjernevirksomhet, har NAF gjort det mulig for prosjektet å bevege seg raskt fremover i eget tempo. Erfaringsmessig er dette den riktige måten å organisere innovasjonsprosjekter på; plasser det utenfor kjernen i utviklingsfasen, og vurdér om det bør flyttes inn etter at konseptet er validert, utviklet og operativt i drift.

Det har vært veldig spennende å få jobbe med NAF Sykkel så langt, og vi ser fremover til fortsettelsen, medlemsveksten og videreutviklingen av medlemskapet. Vi retter en stor takk til NAF for tilliten.


"Braver vet å sette fart og løse problemer, alltid med et smil om munnen! En dyktig og inspirerende gjeng jeg har lært masse av å jobbe sammen med."
Cecilie Eriksson
Prosjekteier NAF Sykkel i 2022

Ønsker du å se på mulighetene for produktutvikling i din bedrift?

Book en digital prat med Christer.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503