Corporate Venture Building

Corporate ventures er nye innovasjonssatsinger som startes utenfor din kjernevirksomhet for å forfølge en ny forretningsmulighet med fullt fokus.

Våre kunder innenfor corporate venturing velger å bruke oss fordi de anerkjenner at det å starte noe nytt fra scratch er noe fundamentalt forskjellig fra det å drifte og videreutvikle noe som allerede finnes fra før.

Det kreves andre ferdigheter, personlighetstrekk, mindset, risikotoleranse, incentiver og måter å jobbe på for å lykkes i tidlig fase av en nysatsing sammenlignet med det som kreves for å lykkes med å forvalte og foredle kjernevirksomheten i en stor, etablert organisasjon.

Derfor er det ofte mer hensiktsmessig å bruke tidligfaseeksperter i tidligfaseprosjekter, enn å flytte interne ressurser over til en nysatsing på dag én. Her kommer Braver inn i bildet.

Vi har lang erfaring med tidligfasearbeid, både fra startups vi har startet selv, og fra suksessfulle corporate ventures vi har startet sammen med tidligere kunder. Ved å sette våre folk sammen med domeneeksperter fra din organisasjon, kan vi skape et team med best mulig forutsetninger for å lykkes med et nytt corporate venture.

Hvis du et case på blokka som fortjener å bli en corporate venture-satsing, eller bare ønsker en uforpliktende prat om temaet, må du gjerne gi oss en lyd. Christer er å finne per telefon på 400 52 503, og post@braver.no er alltid åpen for å motta brev.

Møt våre eksperter

Christer Dalsbøe
Cofounder & strategisk rådgiver
Jacob Mørch
Cofounder & strategisk rådgiver

Tidligere arbeid

Vi har ikke publisert eksempler på denne typen leveranse enda. Ta kontakt for mer informasjon.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503