Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Braver AS med organisasjonsnummer 917617074 for nettsiden www.braver.no.
Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg en oversikt over hvordan vi samler inn og bruker personvernopplysninger på våre nettsider nettsider. Personvernerklæringen er del av våre brukervilkår som du må akseptere når du bruker våre nettsider og/ eller kommuniserer med oss, ved å sende oss informasjon via e-post eller chatfunksjon.

Behandlingsansvarlig: Braver AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi henter inn. Behandlingsansvarlig hos oss er Jacob Mørch som kan nås på jm@braver.no.

Personopplysninger og formål: Personopplysninger som samles inn er hovedsakelig navn, e-post, telefonnummer, selskapet du jobber i, og eventuelle andre ting du oppgir til oss via spørreskjemaer på nettsiden eller ved å kontakte oss via epost. Vi henter også inn ikke-personlig informasjon, slik som anonyme brukerdata. Dette spesifiseres nærmere under senere avsnitt i denne personvernerklæringen.
‍Formål med innhenting av personopplysningene er å kunne kommunisere med deg som potensiell, eksisterende eller tidligere kunde eller samarbeidspartner, for å kunne gjennomføre avtaler mellom oss og deg, eller for å behandle en jobbsøknad eller annen type henvendelse fra deg.

Hvordan vi henter personopplysninger: Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, eller meldinger via sosiale medier. Videre henter vi inn informasjon om bruk på våre nettsider (eks brukermønster). Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Behandlingsgrunnlag: Vårt behandlingsgrunnlag ligger under de lovregulerte grunnlagene og er innhentet gyldig samtykke: Gjelder når du har gitt oss dine personopplysninger eller gitt din klare tillatelse til at dine personopplysninger kan brukes, for eksempel ved at du har gitt oss din kontaktinformasjon.   

Bruk av tredjeparter: Deling av personopplysninger med andre: Noe deling av personopplysninger er nødvendig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT- leverandører, regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter. Nettsiden er hostet av Webflow.com. Vi benytter følgende databehandlingstjenester: Hubspot, TypeForm, Airtable, Google Suite, Slack, Asana, Zapier, Google Analytics, Facebook Ads. 

Lagring av personopplysninger: Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun IT- leverandører og programvare vi mener gir oss tilstrekkelig sikkerhet. Personaltilgang: Det er kun nødvendig personale som har tilgang til personopplysningene. Adgang til våre kontorlokaler er sikret med nøkkelkort, og vi gjør vårt ytterste for at personopplysninger er innlåst og at sikkerheten er ivaretatt. Personopplysningene overføres til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland) når programvaretjenestene krever dette (for eksempel ved bruk av amerikansk programvare med hosting i USA). I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger vi henter inn i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare, i tråd med gjeldende regelverk, eller som vi må ha tilgang til for å gjennomføre og opprettholde en avtale med deg.

Dine rettigheter:
Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lenger, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post til post@braver.no. 

Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke om behandling av personopplysninger. Du kan ha rett til å få dine opplysninger slettet.Dersom du ønsker å ta i bruk noen av disse rettighetene, kan du sende en skriftlig henvendelse til post@braver.no.

Bruk av informasjonskapsler (cookies):
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, og de kan være nødvendige for at nettsidene våre skal fungere optimalt. Vær oppmerksom på at dersom cookies ikke godkjennes, vil du kunne få en mindre optimal bruk av våre nettsider. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, ved å slette nedlastingen i din nettleser.
Ved bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter. Vi benytter følgende informasjonskapsler: Google Analytics, Facebook. 

Endringer:
Ved endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdaterte vilkår vil alltid finnes tilgjengelig på vår nettside.

Adgangen til å klage:
I overenstemmelse med personvernlovgivningen forplikter vi oss til å løse klager om ditt personvern og behandling av personopplysninger. Individer tilhørende Norge, EU eller Sveits som har spørsmål eller innsigelser til denne personvernerklæringen bør først kontakte oss i Braver AS gjennom jm@braver.no
Dersom du ikke er fornøyd med hvordan Braver AS behandler din persondata, kan du inngi en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet, epost: postkasse@datatilsynet.no.