Validering

Alle nye forretningsmuligheter er bygget på et sett av risikable antagelser som må være sanne for at forretningsmuligheten skal være verdt å satse på og investere i. Dessverre går veldig mange innovasjonsprosjekter i store selskaper i dass fordi man ikke identifiserer og tester de risikable antagelsene før man går i gang med prosjektet. Hvis du har funnet veien hit, vet du sikkert akkurat hva jeg snakker om.

Vårt spesialfelt er å kartlegge og syreteste disse risikable antagelsene på en strukturert måte – i god tid før du trenger å ta den store beslutningen om å satse stort på et case eller ikke.

Målet ved å gjøre et valideringsprosjekt med oss, er derfor å enten validere at antagelsene i en gitt forretningsmulighet er sanne, eller å raskest mulig finne ut at de ikke er det. Slik senker vi risiko i usikre innovasjonsprosjekter betydelig, og gjør deg som beslutningstaker i stand til å ta bedre beslutninger om hvilke caser og muligheter man skal satse på, og hvilke man bør parkere – lenge før kostnadene har løpt løpsk og eimen av sunk cost fallacy har begynt å sive inn i organisasjonen din.

Måten vi gjør dette på, er ved å gjøre akkurat det du sikkert har lest bøker og hørt foredrag om helt siden du første gang fikk ansvar eller interesse for innovasjon: vi lager prototyper og gjennomfører eksperimenter på ekte kunder så raskt som mulig. Det gjør vi fordi sluttkunders faktiske adferd i møte med noe som fremstår som en eksisterende tjeneste eller et ekte produkt, gir oss den beste dataen vi kan få tak i når vi vurderer å satse på en ny forretningsmulighet.

Hvis du ønsker å høre mer om hvordan vi jobber med validering, og hvordan det kan se ut hvis vi gjør det for deg og din organisasjon, må du gjerne ta kontakt. Christer er glad i telefoner på 400 52 503, og post@braver.no pleier å resultere i svar innen dagen er omme.

Møt våre eksperter

Christer Dalsbøe
Cofounder & strategisk rådgiver
Jacob Mørch
Cofounder & strategisk rådgiver
Ole Jørgen Grønli
Prosjektleder
Erik August Drivflaadt
Forretningsutvikler

Tidligere arbeid

Vi har ikke publisert eksempler på denne typen leveranse enda. Ta kontakt for mer informasjon.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503