Validering

RemoteWork - byrå for digital prosessledelse

Et byrå skapt for å hjelpe kunder med overgangen til en digital og distribuert hverdag under COVID-19. Startet av Braver i mars 2020.

Kunde
År
2020 - 2021

Tidlig i mars 2020 hadde vi krisemøte på kontoret. Vi hadde lest om COVID-19 i asiatiske aviser, men ante ikke hva det kunne bety hvis det ble en global pandemi ut av dette viruset. Det eneste vi var enige om, var at pandemi neppe ville være positivt for oss som selskap.

Dette er den korte historien om hvordan vi snudde en krise til en mulighet, lanserte helt nye tjenester spesialtilpasset for pandemien, og snudde 2020 til å bli vårt beste år så langt.

Fire steg for å snu en krise til en mulighet

Steg 1: Pandemisk scenarioplanlegging

I det nevnte krisemøtet tegnet vi opp det vi trodde var plausible scenarioer hvis COVID virkelig slo til.

Worst case scenarioene så mildt sagt lite hyggelige ut – alle kundene våre forsvinner, oppdrag pauses og verden stopper opp.

I møte med et slikt mulig utfall, gjorde vi det enhver entreprenøriell gjeng ville gjort: vi flyktet fra byen for å tenke og legge en plan.

Steg 2: Flukt og mulighetsjakt

For å få ro fra panikkstemningen som var på fremmarsj i Oslo, leide vi en varebil, fylte opp med boksmat, og satt kursen mot en hytte i Kragerøskjærgården.

13. mars 2020 - godt rigget for en usikker periode!

Vel fremme begynte vår kreative prosess for å finne ut av hvordan vi skulle greie å snu en global pandemi fra å være en krise til å bli en vekstmulighet for oss som selskap. Denne typen prosesser har vi gjort for kunder mange ganger – nå var det på tide å gjøre det samme for oss selv, vel vitende om at hvis vi ikke fant svar, kunne det bety slutten for hele selskapet vårt.

Vi tok utgangspunkt i et par triggerspørsmål som vi skrev ned og brainstormet rundt:

  1. Hva slags problemer og utfordringer kan følge i kjølvannet av en global pandemi?
  2. Utover de forferdelige helsemessige konsekvensene, hva kan være noen overraskende andre- og tredjeleddskonsekvenser av en pandemi?
  3. Hvordan kan en pandemi endre måten vi lever og jobber på?

Etter at vi hadde skrevet ned en lang liste med mulige svar på disse spørsmålene, måtte vi stille oss selv to spørsmål til: hvilke av disse pandemiske konsekvensene kan vi som selskap påvirke på en positiv måte? Hvordan kan vi bidra, løse problemer, og skape verdi?

Vi bestemte oss for å gjøre veddemål på at følgende hypotese ville spille seg ut:

Hvis COVID-19 blir en global pandemi, vil man som i tidligere pandemier ønske å minimere kontakten mellom mennesker i en periode.

Det vil føre til at remote work og hjemmekontor raskt blir den foretrukne måten å jobbe på,
men overgangen til en slik arbeidshverdag vil bli vanskelig for mange mennesker og organisasjoner.

Vi valgte denne grunnhypotesen både fordi vi anså den som plausibel, og fordi den inneholdt kimen til en forretningsmulighet dersom vi kunne bidra til å gjøre overgangen til en digital arbeidshverdag lettere for folk.

Den 9. mars bestemte vi oss for å gjøre et forsøk på å få til nettopp det. Samme dag kjøpte vi domenet www.remotework.no, og startet arbeidet med det som senere skulle bli til et fullverdig byrå for å hjelpe kunder med digitalt samarbeid.

Tre dager etterpå erklærte Erna Solberg nasjonal lockdown i Norge. Neste morgen jobbet hver eneste kontorarbeider i hele landet hjemmefra – mange av dem for første gang.

Det ble kaotisk. Svært få organisasjoner var klare til å gå fullstendig remote over natten. Mange hadde ingen praksiser eller rutiner på plass for hvordan man skulle kommunisere med hverandre, samarbeide smart eller få ting gjort på en effektiv måte når alle de ansatte satt hver for seg på hjemmekontoret. Vi, under vårt nye domene og separate brand RemoteWork, sto klare til å hjelpe disse organisasjonene med å fungere godt digitalt, fordi vi selv hadde jobbet på den måten i årevis.

Steg 3: Prototyping og testing

Vi visste ærlig talt ikke nøyaktig hvordan vi skulle hjelpe kunder med å knekke kodene for digitalt samarbeid på dag en. Vi visste heller ikke hvilke aspekter ved digitalt samarbeid som ville være mest krevende for folk. Derfor gjorde vi det vi alltid gjør i møte med den typen usikkerhet – vi startet med å snakke med potensielle kunder for å samle innsikt og oppdage kundeproblemer. Deretter prototypet og testet vi et bredt sett av mulige løsninger på problemene vi hadde funnet.

Etter et par bomturer og eksperimenter som ikke fungerte særlig godt, støtte vi på noe interessant. Etter at vi annonserte et webinar med tittelen "Lær deg å fasilitere digitale workshops", kjøpte vi noen annonser på Facebook for å sjekke interessen for webinaret. Deretter gikk vi og la oss. Neste morgen våknet vi og kunne nesten ikke tro våre egne øyne – hundrevis av mennesker hadde meldt seg på webinaret!

Påmeldingstall for webinaret vi gjennomførte gang på gang våren 2020.

Steg 4: Markedsaksept, kunder og inntekter

Interessen for det første webinaret var et tegn på at vi var inne på noe.

Det første webinaret ble til flere webinarer med samme tema, som førte til flere enn 3000 påmeldte totalt sett.

I webinarene luftet vi interessen for å ta et kurs hos oss for å lære mer om digitale workshoper og digital samhandling. Det fikk vi god respons på, derfor utviklet vi et todagerskurs som ble solgt og gjennomført nærmere 100 ganger i løpet av 2020 og 2021.

Suksessen med workshopkurset førte til at vi fikk flere konsulentoppdrag fra kunder som ønsket hjelp til å fungere bedre digitalt og distribuert.

Det førte til at vi kunne ansette flere flinke folk i RemoteWork-teamet, og at vi kunne utvikle RemoteWork som en egen merkevare separat fra Braver.

Alt dette førte til at den historien du leser akkurat nå.


Den perfekte hedge mot COVID

Vi var redde for at COVID-19 skulle føre til at vi gikk konkurs. Derfor startet vi RemoteWork som en hedge, som en forsikring om du vil, mot pandemien. Vi ville snu pandemien fra å være en krise til å bli en mulighet for oss.

Når vi ser tilbake på RemoteWork, må vi konkludere med at vi fikk til å lage den hedgen vi ønsket oss. Grafen under er beviset på det. Den viser inntekter for RemoteWork i brunt, og smittetallene i Norge i rødt – merk at hver gang det kom en ny smittebølge, kom det også en inntektsbølge for RemoteWork et par uker etterpå.

RemoteWork etter pandemien

RemoteWork-prosjektet vårt endte opp med å stå for 40% av all omsetningen i Braver AS i 2020, til tross for at RW ikke solgte noe som helst før 22. april det året, da Kristin kjøpte den første kursplassen på et av workshopkursene våre. Med andre ord var RemoteWork ekstremt viktig for oss i 2020, og bidro til at året ble det beste vi hadde hatt noensinne på det tidspunktet.

RemoteWork bidro også godt til Bravers omsetningsvekst i 2021, men bidraget var ikke like kritisk viktig som året før, fordi vår øvrige konsulentvirksomhet fikk opp farten skikkelig.

Ved utgangen av 2021 sto vi ved et veiskille. Vi innså at RemoteWork-prosjektet nå kostet mer enn det smakte, fordi det bandt opp tid, fokus og energi som burde gått inn i å utvikle kjernevirksomheten i Braver. Vi gjorde et ærlig forsøk på å skille RemoteWork ut i et eget selskap, men det fikk vi dessverre ikke til slik vi ønsket – derfor valgte vi å avvikle prosjektet i starten av 2022.

Vi tror at det fremdeles finnes en markedsmulighet i å skape et byrå som er spesialisert på å hjelpe kunder med digitalt og distribuert samarbeid, for denne måten å jobbe på har kommet for å bli. Men vi velger å fokusere på andre markedsmuligheter fremover.

Vi ser tilbake på RemoteWork som en fantastisk læringsreise, en økonomisk suksess, og en kjærkommen anledning til å få jobbe med knallflinke ansatte og bli kjent med mange fremoverlente kunder. Takk for reisen til alle som var involvert!

Bonus: Et webinar om hvordan RemoteWork ble skapt

Her er et opptak av webinaret "Hvordan drive innovasjon midt i pandemien?", som tar for seg hvordan vi tok RemoteWork fra en idé til en lønnsom forretningsmulighet i løpet av noen uker.

Ønsker du å se på mulighetene for produktutvikling i din bedrift?

Book en digital prat med Christer.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503