Digital produktutvikling

Vi har spesialisert oss på å utvikle digitale produkter og tjenester ved bruk av såkalte "low-code verktøy" som Bubble.io, Airtable og Webflow med flere.

Disse verktøyene gjør det mulig å utvikle fullt fungerende apper og digitale tjenester uten å programmere alt fra scratch. Dermed kan man komme mye raskere og rimeligere til mål enn ved tradisjonell programmering, og man kan jobbe iterativt fordi det er enkelt og rimelig å gjøre endringer underveis i utviklingsløpet.

Tidligere har vi for eksempel utviklet den tekniske løsningen bak NAFs FG-godkjente sykkelregister og sykkelmedlemskap. Denne løsningen er bygget på Bubble.io, er i full drift, håndterer tusenvis av medlemmer, og utveksler data sømløst med NAFs kjernesystemer, som beviser at low-code verktøy skalerer godt og fungerer utmerket også når et prosjekt skal ut av pilotfasen og inn i operasjonell drift.

Braver har ansatt fulltidsutviklere som både behersker tradisjonell programmering, og er eksperter på utvalgte low-code plattformer. Slik sikrer vi det beste fra to verdener - utviklingsfarten fra low-code pluss muligheten for å lage komplekse funksjonaliteter som krever koding fra scratch.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å høre mer om hvordan vi jobber med digital produktutvikling.

Møt våre eksperter

Christer Dalsbøe
Gründer og kommersielt ansvarlig
Ole Jørgen Grønli
Prosjektleder
Nora Markussen
Strategisk designer

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503