Innovasjonstrening

For å lykkes med innovasjonsarbeid kreves det at dine ansatte besitter en cocktail av ferdigheter, mindset, verktøy og metodikk som får innovasjon til å skje.

Disse måtene å jobbe og tenke på er ganske annerledes enn det den gjengse forretningsutvikler eller ansatte i en stor virksomhet er vant til fra før. Faktum er at det å utvikle noe nytt ikke er det samme som det å forbedre noe som allerede fungerer. Innovasjonsarbeid handler om det førstnevnte, mens de fleste store virksomheter har ansatte som er eksperter på sistnevnte.

Derfor lager vi innovasjonsprogrammer for store organisasjoner som ønsker å fostre innovativ adferd hos sine ansatte.

Vi tilbyr to typer innovasjonstrening:

  1. Trening i strategisk innovasjon: her lærer deltakerne mentalmodeller, prinsipper og måter å tenke på innovasjonsarbeidet på. Målet er å gjøre dem flinkere til å identifisere innovasjonsmuligheter, samt tilrettelegge for at mulighetene utforskes og enten forkastes eller realiseres. Dette leveres typisk til ledergrupper, styrer eller mellomledere.
  2. Trening i praktisk innovasjon: her lærer deltakere å innovere selv, ved å gjøre det om og om igjen. Vi intervjuer kunder, lager prototyper, tester idéer i markedet, kjører piloter på nye tjenester og produkter, og så videre. Målet er å gjøre deltakerne i stand til å drive innovasjon "bottom-up" internt i selskapet, ved å bruke verktøyene og metodene de trener på i løpet av innovasjonsprogrammet.

Våre innovasjonsprogrammer har tidligere blitt gjennomført hos blant andre Sparebanken Vest, NTB og Bayer Norge. Ønsker du å finne ut om et slikt program kan passe for din virksomhet? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Møt våre eksperter

Christer Dalsbøe
Cofounder & strategisk rådgiver
Jacob Mørch
Cofounder & strategisk rådgiver
Ole Jørgen Grønli
Prosjektleder

Tidligere arbeid

Vi har ikke publisert eksempler på denne typen leveranse enda. Ta kontakt for mer informasjon.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503