Fasilitering av styremøter og ledersamlinger

Ethvert styremøte er en ypperlig sjanse til å få frem ekstremt verdifull innsikt, finne svar på de viktigste spørsmålene i virksomheten, og stake ut en hensiktsmessig kurs fremover.

Dessverre er effektive, intensjonelle og minneverdige styremøter unntaket heller enn regelen. Et gjennomsnittlig styremøte er en ganske døll affære, hvor både dyrebar tid, energi og potensiale forspilles.

Hvis du ønsker en annerledes samling for styret eller ledelsen i ditt selskap, hjelper vi deg gjerne. Vi setter sammen et program med en kombinasjon av faginnhold, fasiliterte workshoper, teambuilding og spørsmål som skaper både diskusjon og progresjon.

Utfallet av en slik samling er strategisk tydelighet, sterkere relasjonelle bånd innad i ledelsen og styret, og ikke minst deltakere som forteller om samlingen med entusiasme når de kommer hjem.

Er du interessert i å skape en minneverdig samling for ditt styre eller ledelse? Ta kontakt!

Møt våre eksperter

Christer Dalsbøe
Gründer og kommersielt ansvarlig

Tidligere arbeid

Vi har ikke publisert eksempler på denne typen leveranse enda. Ta kontakt for mer informasjon.

Interessert i å høre mer?

Kontakt oss
eller ring Christer på
+47 400 52 503
Pil